Greek |  English

Φωτοβολταϊκά Συστήματα - Net Metering

Η ενέργεια από φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα αποτελεί ήδη έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του ενεργειακού προφίλ της Ελλάδας. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο ηλιακό δυναμικό και εκτιμάται ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να καλύψει το ένα τρίτο των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου ενέργειας μέχρι σήμερα πλήθος μικρών και μεσαίων εταιρειών έχουν επενδύσει στον τομέα αυτό.

Η εταιρεία VisionTask στον τομέα των Φ/Β συστημάτων αναλαμβάνει τόσο τη διενέργεια μελετών σκοπιμότητας για Φ/Β εγκαταστάσεις όσο και την αποτίμηση λειτουργίας των Φ/Β σταθμών. Παράλληλα διενεργούμε τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την προμήθεια, την εγκατάσταση και συντήρηση των Φ/Β σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελληνική επικράτεια οποιουδήποτε μεγέθους (10kWp – MWp), αλλά και οικιακών Φ/Β εγκαταστάσεων (μέχρι 10 kWp).

Τεχνικοοικονομικές Μελέτες.

Έπειτα από συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων, όπως θέση ακινήτου, ηλιοφάνεια, τάξη μεγέθους επένδυσης, η εταιρεία μας προτείνει στον επενδυτή όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις και δίνει κατευθύνσεις για την πραγματοποίηση της αποδοτικότερης επένδυσης. Καθώς οι επενδύσεις των εταιρειών που αφορούν τις ΑΠΕ χρηματοδοτούνται με ποσοστό περίπου 75% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σας προσφέρουμε αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την χρηματοδότηση της επένδυσής σας.

Κατασκευή έργων "με το κλειδί στο χέρι".

Η VisionTask παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη Φ/Β έργων «με το κλειδί στο χέρι», αναλαμβάνοντας όλα τα στάδια της επένδυσής σας από την αρχική αξιολόγηση του χώρου εγκατάστασης και τη μελέτη σκοπιμότητας έως την τελική αδειοδότηση, το σχεδιασμό του έργου, την προμήθεια του εξοπλισμού, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος σε όλη την περίοδο λειτουργίας του. Για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης αποτελεσματικότητας του κάθε έργου, καθορίζουμε τις προδιαγραφές του βάσει των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών μας.

Κάθε έργο υλοποιείται χρησιμοποιώντας διεθνή κριτήρια και διαδικασίες επιλέγοντας τα πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα και υλικά. Γιο το λόγο αυτό έχουμε επιλέξει ορισμένους κατασκευαστές ηγέτες στο χώρο με τους οποίους διατηρούμε απευθείας συνεργασία. Ο σχεδιασμός ενός έργου είναι μοναδικός και διενεργείται από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος αλλά και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας. Σας παρουσιάζουμε αναλυτική μελέτη εφαρμογής σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς κανονισμούς και πρότυπα και κατασκευάζουμε αξιόπιστα και εγγυημένα το έργο σας για να κρατήσει μια ζωή.

Μετρήσεις ηλιακού δυναμικού.

Διενεργούμε τις απαραίτητες μετρήσεις σχετικά με το ηλιακό δυναμικό μιας περιοχής στο στάδιο διερεύνησης και τελικά ανάπτυξης μιας εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων.  Υπολογίζουμε τα απαραίτητα δεδομένα αναφορικά με την απόδοση της εγκατάστασης αυτής, και παρέχουμε πλήρη υπολογιστική μελέτη στον υποψήφιο επενδυτή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Έλεγχος απόδοσης ενός Φ/Β πάρκου.

Το ερευνητικό μας κέντρο, διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να διενεργεί επιτόπιες μετρήσεις αναφορικά με την απόδοση εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η υπηρεσία αφορά στη μέτρηση της απόδοσης και στην εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας σε φωτοβολταϊκά συστήματα αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα στο εθνικό ή στο τοπικό δίκτυο. Η υπηρεσία παρέχεται σε πελάτες που ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν την τρέχουσα απόδοση της μονάδας τους και να εκτιμήσουν την ετήσια παραγωγή ενέργειας. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη υπηρεσία επικοινωνήστε μαζί μας.

Γραφείο Αθηνών: 2106014741
Γραφείο Τρικάλων: 2431023121
VisionTask Development Consultants
Αρχική | Υπηρεσίες | Επικοινωνία