Greek |  English

Αιολική Ενέργεια

Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη μετακίνηση αερίων μαζών της ατμόσφαιρας. Η αιολική ενέργεια πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα. Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας είναι τα ιστιοφόρα και οι ανεμόμυλοι. Σήμερα, για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε τις ανεμογεννήτριες. Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό της χώρας κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη, με απόδοση πάνω από 8 m/sec ή/και 2.500 ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε πολλά σημεία της χώρας, όπως σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Ευβοίας και φυσικά στα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές θα συναντήσουμε και τα περισσότερα αιολικά πάρκα, τα οποία αποτελούνται από  συστοιχίες ανεμογεννητριών σε βέλτιστη διάταξη για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού.

Η εταιρεία VisionTask παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται σε επενδύσεις αιολικής ενέργειας. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της VisionTask. σας παρέχουμε όσα χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός μεγάλου ή μικρού έργου. Αναλαμβάνουμε την μέτρηση και αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής καθώς και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την ένταξη αιολικών πάρκων στο ηλεκτρικό δίκτυο.

 

Μέτρηση και ανάλυση του αιολικού δυναμικού περιοχής.

Η μέτρηση και ανάλυση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής περιλαμβάνει μακροχρόνιες μετρήσεις ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου με στόχο την εκτίμηση της διαθέσιμης αιολικής ενέργειας (ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση, χρονική και χωρική κατανομή).

Οι μετρήσεις του αιολικού δυναμικού είναι απαραίτητες για το σωστό σχεδιασμό και τον ορθό προγραμματισμό της λειτουργίας ενός αιολικού σταθμού. Η εκτίμηση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού μιας περιοχής είναι πολύ ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της ταχύτητας του ανέμου ενώ η επιλογή της θέσης μέτρησης απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εμπειρία. Διαθέτουμε την εμπειρία στην επιλογή θέσεων μέτρησης, εγκατάστασης και συντήρησης μετρητικών συστημάτων καθώς και ανάλυσης ανεμολογικών μετρήσεων για τη εκτίμηση του αιολικού δυναμικού θέσης. Η εμπειρία αυτή έχει αποκτηθεί μέσα από την εγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού μετρητικών συστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι μετρήσεις της ταχύτητας του ανέμου μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου. Συνήθως οι μετρήσεις διαρκούν ένα έτος, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι εποχιακές διακυμάνσεις που μπορεί να παρουσιάζονται σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκεντρώνονται στο ερευνητικό κέντρο της εταιρείας μας με τη βοήθεια συστημάτων μετάδοσης κάνοντας χρήση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων κινητής τηλεφωνίας διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό καθημερινή και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού, συστηματική και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των μετρήσεων καθώς και ασφαλή φύλαξη των στοιχείων.

 

Αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικού πάρκου.

Η υλοποίηση ενός έργου εγκατάστασης μικρού αιολικού πάρκου μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα επένδυση, που όμως όπως όλες οι επενδύσεις, απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση των παραμέτρων που την απαρτίζουν με βασικότερους παράγοντες το αιολικό δυναμικό του χώρου εγκατάστασης και την επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού. Η εταιρεία μας θα σας καθοδηγήσει και με συγκεκριμένα βήματα και διαδικασίες που απαιτούνται για μια τέτοια επένδυση θα ολοκληρώσει με επιτυχία τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επένδυσής σας. Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

 • Επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας.
 • Διαδικασίες αδειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
  • Αίτηση προσφοράς όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση από ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας. 
  • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 
  • Εγκρίσεις από Αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Σύναψη Σύνδεσης με το Δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Επιλογή της κατάλληλης ανεμογεννήτριας.
 • Παραγγελία εξοπλισμού, εγκατάσταση – παρακολούθηση – συντήρηση του έργου.
Γραφείο Αθηνών: 2106014741
Γραφείο Τρικάλων: 2431023121
VisionTask Development Consultants
Αρχική | Υπηρεσίες | Επικοινωνία