Greek |  English

Ενεργειακή Αναβάθμιση & Ανακαίνιση Κτιρίων

Η ανάγκη για περισσότερη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη σε όλα τα κτίρια. Τον Απρίλιο του 2010 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) διαμορφώνοντας έτσι το πλαίσιο αρχών και καθορίζοντας τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Σκοπός του είναι η μείωση της κατανάλωσης της συμβατικής ενέργειας στα κτίρια μέσω του αποδοτικού ενεργειακού σχεδιασμού τους και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Η αποκατάσταση των φθορών ενός κτιρίου (υγρασίες, ρωγμές, εμφάνιση σκουριασμένου οπλισμού κ.λπ.) που έτσι και αλλιώς είναι απαραίτητη μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας του μπορεί, χρησιμοποιώντας νέα υλικά και τεχνικές, να είναι όχι απλά μια επισκευή αλλά μια ευκαιρία να για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Τα οφέλη από την ενεργειακή αναβάθμιση είναι:

 • μικρότερο κόστος λειτουργίας ειδικά μάλιστα σήμερα με τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται συνεχώς.
 • βελτίωση του εσωτερικού κλίματος και της ποιότητας ζωής.
 • αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, καθώς ένα κτίριο/κατοικία με υψηλή ενεργειακή κλάση είναι οικονομικότερο στη χρήση από ένα χαμηλής κλάσης και μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο τίμημα κατά την πώληση ή την ενοικίαση.

Αναβαθμίζοντας το κτίριό σας ενεργειακά, όχι μόνο περιορίζετε τα δικά σας λειτουργικά έξοδα, αλλά προστατεύετε και το περιβάλλον για όλους μας. Για το σκοπό αυτό, σας προσφέρουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να υλοποιήσετε την ενεργειακή αναβάθμιση και πρόσθετη υπoστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η εταιρεία μας  προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών για να υπολογίσετε και να πιστοποιήσετε την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας και να διερευνήσετε τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισής του:

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης: Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) πιστοποιεί την ενεργειακή κλάση του ακινήτου σας. Είναι υποχρεωτικό όταν θέλετε να πουλήσετε ή να νοικιάσετε ακίνητο πάνω από 50τμ. ανάλογα με την χρήση. Για την έκδοσή του συνεργαζόμαστε με εξουσιοδοτημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. Παράλληλα, συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί γρήγορα. Σας συμβουλεύουμε για το καλύτερο δάνειο που μπορείτε να πάρετε για την υλοποίηση των εργασιών που θα επιλέξετε να κάνετε.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης εξετάζει τις τεχνικές προδιαγραφές του ακινήτου σας και σας προτείνει τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, όπως με:

 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτηριακού κελύφους.
 • Μείωση των απωλειών ενέργειας.
 • Επιλογή κατάλληλων συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
 • Χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.
 • Εφαρμογή διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.

Η Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης του ακινήτου σας:

 • Αξιολογεί την κατασκευή, την υφιστάμενη κατάσταση και τα συστήματα του ακινήτου.
 • Προτείνει εναλλακτικά σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης με ενεργειακές παρεμβάσεις στο ακίνητό σας, υπολογίζοντας σε κάθε ένα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Συνδέει κάθε σενάριο με τον οικονομικό και χρονικό προϋπολογισμό για την εκπόνηση των απαιτούμενων ενεργειακών παρεμβάσεων.
 • Καταγράφει σε μια οικονομική και τεχνική ανάλυση το βαθμό κερδοφορίας της ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη από το σύνολο των αλλαγών που μπορούν να εφαρμοστούν στο ακίνητο.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την Ενεργειακή Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων, κατοικιών και εγκαταστάσεων με μία σειρά παρεμβάσεων στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις που το συνοδεύουν σύμφωνα πάντα με τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης  που θα πραγματοποιηθεί.

Γραφείο Αθηνών: 2106014741
Γραφείο Τρικάλων: 2431023121
VisionTask Development Consultants
Αρχική | Υπηρεσίες | Επικοινωνία