Greek |  English

Διευκρινίσεις του ΥΠΕΝ για Φ/Β σταθμούς.

Oι διευκρινίσεις του ΥΠΕΝ για τους σταθμούς που αποκλείονται από τους διαγωνισμούς.

Με αφορμή ερωτήματα από υποψήφιους επενδυτές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε μια σειρά διευκρινίσεων σχετικά με περιορισμούς που θέτει η παράγραφος 7 του άρθρο 72 του ν.4602/2019, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ανάπτυξης πολλών σταθμών που εξαιρούνται από ανταγωνιστικές διαδικασίες από το ίδιο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών».

Για κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Η κατηγορία 30, του πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, αφορά μεταξύ άλλων σε φ/β σταθμούς που αναπτύσσονται από κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW.

Σημειώνεται ότι για τους σταθμούς αυτούς ισχύει το κριτήριο, άρα δεν επιτρέπεται σε κατ’ επάγγελμα αγρότη να συνάπτει (άμεσα ή έμμεσα) σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Σημειώνεται επίσης ότι και σε περίπτωση που ο κατ’ επάγγελμα αγρότης έχει συνάψει έμμεσα (π.χ. μέσω της συμμετοχής του σε νομικό πρόσωπο) δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για σταθμούς που εμπίπτουν στον έλεγχο του κριτήριου, τότε δεν επιτρέπεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης ως κατ’ επάγγελμα αγρότης και να υπαχθεί στην κατηγορία 30.

Επίσης σημειώνεται ότι κατ’ επάγγελμα αγρότες που εμπίπτουν στην κατηγορία 30, δεν υποχρεούνται για υποβολή των δηλώσεων της παρ. ΙΓ1 του ν.4254/2014.

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ κατά σύναψη συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, απαιτεί το κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη.

Τέλος, σημειώνεται ότι η προσθήκη κατηγορίας για σταθμούς από κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW, αφορά μόνο σε θέματα Τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας, και δεν αφορά σε θέματα που άπτονται του θεσμικού πλαισίου για τους επαγγελματίες αγρότες (πχ ν.3874/2010) ή σε θέματα χωροθέτησης φ/β σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Σχετικά με τις τιμές των κατηγοριών με α/α 29 και 30 (του πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016).

Για την κατηγορία 30 ορίζεται ότι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (όπως αυτή προκύπτει κατά το χρόνο θέσης σε λειτουργία του σταθμού) είναι η «μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10%». Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη ο πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία (της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.4414/2016) του έτους 2016.

Για την κατηγορία 30 ορίζεται ότι η ΤΑ που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (όπως αυτή προκύπτει κατά το χρόνο θέσης σε λειτουργία του σταθμού) είναι η «μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 5%». Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία των κατηγορίας σταθμών ισχύος 1-20MW που διεξήχθη με βάση την Προκήρυξη 1/2018 της ΡΑΕ (που αφορούσε στην κατηγορία σταθμών ισχύος 1-20MW).

 

Για φ/β σταθμούς ισχύος <500kW

Το ανωτέρω κριτήριο τελεί υπό την επιφύλαξη εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, δηλαδή της δυνατότητας σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500kW που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, η Τιμή Αναφοράς που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, να υπολογίζεται με βάση την τελευταία γραμμή του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), όπως ισχύει. Δηλαδή το κριτήριο, δεν ελέγχεται για φ/β σταθμούς ισχύος <500kW που συνδέονται από 1.1.2016 ως την 31.12.2019 και κάνουν χρήση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.4414/2016.

Το κριτήριο, επίσης, δεν ελέγχεται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι τις 28.2.2019.

Σε περίπτωση φ/β σταθμού που τίθεται σε λειτουργία από 1.1.2020, ελέγχεται αν ο κάτοχος του σταθμού κατέχει ήδη άμεσα ή έμμεσα (ήτοι ελέγχεται το κριτήριο του πρώτου εδαφίου της παρ.7 του άρθρου 72 του ν.4602/2019) δύο (2) φ/β σταθμούς οι οποίοι έχουν λειτουργήσει από 1.1.2016 μέχρι και την 31.12.2019, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κάνοντας χρήση της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, και στην περίπτωση αυτή, απορρίπτεται η αίτηση για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Με βάση τα παραπάνω, επισημαίνεται ότι για φ/β σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μετά τις 28.2.2019, και για τους οποίους υποβάλλεται αίτημα για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εντός του 2019, και ο αιτών άμεσα ή έμμεσα έχει συνάψει ήδη δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών (δηλ. δεν πληροί το κριτήριο του πρώτου εδαφίου παρ.7 του άρθρου 72 του ν.4602/2019, τότε η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, συνάπτεται υπό τον όρο θέσης σε λειτουργία του σταθμού μέχρι την 31.12.2019, διαφορετικά ο φ/β σταθμός υποχρεούται σε συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

 

Για Ενεργειακές Κοινότητες

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται, σύμφωνα με τον ν. 4513/2018 (A΄ 9) απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των 18 MW. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016 ήτοι

Η ΡΑΕ, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι με βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει αν η Ε.Κοιν., κατέχει ήδη άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος άνω των 18MW για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Έπειτα, εφόσον κατέχει ήδη άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος άνω των 18MW,η ΡΑΕ εκδίδει την νέα άδεια με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός απαγορεύεται να τροποποιηθεί.

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. ελέγχει αν η Ε.Κοιν., έχει συνάψει ήδη συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς συνολικής ισχύος άνω των 18MW, και σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτει το αίτημα για σύναψη νέας σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών. Επίσης, ειδικά για Ε.Κοιν. επιτρέπεται η μεταφορά εκκρεμούς αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής σε νέα Ε.Κοιν. εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4602/2019 ήτοι μέχρι την 09.05.2019.

Γραφείο Αθηνών: 2106014741
Γραφείο Τρικάλων: 2431023121
VisionTask Development Consultants
Αρχική | Υπηρεσίες | Επικοινωνία