Greek |  English

Αθάνατο Ελληνικό δημόσιο, δεν θα αλλάξεις ποτέ!

Στην Ελλάδα του 2020, υπάρχουν ακόμη οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είναι οι υπαίτιοι για την δημιουργία επενδύσεων 2 ή και 3 ταχυτήτων. Κάποιο ερμηνεύουν τους νόμους του κράτους με τον δικό τους τρόπο, ενώ κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται να δείξουν υπευθυνότητα και να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους. Τα «κακά παραδείγματα» του αθάνατου Ελληνικού δημοσίου δυστυχώς άπειρα τα 15 τελευταία χρόνια. Δεν θα ανατρέξουμε όμως στο παρελθόν, αλλά θα θίξουμε ένα πρόσφατο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύς έως 1 MW σε γαίες Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) στις Περιφέρειες της χώρας. 

Με την πρόσφατη ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/31378/1207 από τις 27 Μαρτίου του 2020 ξεκαθαρίζεται πως η εφαρμογή του κριτηρίου του 1% ανήκει αποκλειστικά στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ) προκειμένου αυτός να χορηγήσει την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και όχι στις αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών της Χώρας. Υπάρχουν Περιφέρειες της Χώρας που χορηγούν κανονικά Απαλλαγές από ΕΠΟ σε αιτήματα επενδυτών για την ανάπτυξη Φ/Β σταθμών < 1 MW σε ΓΓΥΠ υπό την ρητή επιφύλαξη της τήρησης του κριτηρίου του 1% που θα ελέγχεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Έτσι οι επενδυτές έχουν πλέον την δυνατότητα να καταθέτουν πλήρη φάκελο στον ΔΕΔΔΗΕ για Όρους Σύνδεσης «κλειδώνοντας» έτσι την χρονική σειρά πρωτοκόλλου που τους αναλογεί. 

Υπάρχουν όμως και άλλες Περιφέρειες, όπου δεν προχωρούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση αντίστοιχων αιτημάτων που κατατίθενται, αναμένοντας την προβλεπόμενη στον ν. 4643/2019 ΚΥΑ των Υπουργείων Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν δέχονται καθόλου την φετινή απόφαση και περιμένουν αυτήν που έλεγε ο περσυνός νόμος. Αποτέλεσμα να μην είναι ολοκληρωμένος ο φάκελος του επενδυτή στον ΔΕΔΔΗΕ, να μην μπορεί να λάβει όρους σύνδεσης και η αναμονή του να ξεπερνάει τους 12 μήνες. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, δημιουργεί στρεβλώσεις σε βάρος των επενδύσεων εντός της Περιφέρειας, αφού η χωρητικότητα των γραμμών ΜΤ εξαντλείται από επενδύσεις εκτός ΓΓΥΠ και έτσι το όποιο περιθώριο απομείνει δεν θα επαρκεί για τις επενδύσεις εντός ΓΓΥΠ. Με λίγα λόγια δημιουργούνται επενδύσεις δύο ταχυτήτων και κάποιοι μιλάνε για ευνοούμενος και μη. 

Να μην αναφέρω το τελευταίο παράδειγμα που είχαμε από υπάλληλο κάποιας Περιφέρειας, ο οποίος σου γυρίζει πίσω έναν φάκελο καθώς ζητάει να κατατεθούν τα χαρτιά σε συγκεκριμένο χρώμα φακέλου επειδή έχει πρεσβυωπία και ζητά ανοιχτό χρώμα φακέλου ώστε να μπορεί να διαβάζει καλύτερα τα γράμματά του, θέλει να υπάρχουν διαχωριστικά ανά θεματική ενότητα με διαφορετικά χρώματα, να έχεις συγκεκριμένου μήκους και διαστάσεων ταμπελάκια τίτλων στον εξωτερικό φάκελο και άλλες πολλές φαιδρές δικαιολογίες για να μην προχωρήσουν ποτέ οι επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. 

Η απάντησή μας βέβαια σε όλους αυτούς είναι ΝΑΙ, ότι θέλετε κύριοι και πάντα με χαμόγελο. Στον τρελό δεν πας ποτέ κόντρα.
Γραφείο Αθηνών: 2106014741
Γραφείο Τρικάλων: 2431023121
VisionTask Development Consultants
Αρχική | Υπηρεσίες | Επικοινωνία